Рейтинги

     2 вересня 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК«ЮНІСОН» (код ЄДРПОУ 38514375) за національною шкалою на рівні uaBBB. Банк з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Також, Агентство підтверджує короткостроковий кредитний рейтинг Банку за національною шкалою на рівні uaК3 і рейтинг депозитів ПАТ «БАНК«ЮНІСОН» на рівні ua3.

     Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2015 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за липень 2015 року.

   

      29 вересня 2015 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (код ЄДРПОУ 38514375):

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» за національною шкалою на рівні uaBBB. Банк з довгостроковим кредитним рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» за національною шкалою на рівні uaK3. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK3 характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими Банками. Банк здатний запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» на рівні ua3 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

     Приймаючи рішення про оновлення рейтингів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», Агентство керувалося результатами аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2015 року, регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

     РА «Стандарт-Рейтинг» - створено в жовтні 2010 року в Україні як дочірня структура британської рейтингової компанії GPRC «StandardRating».