Рейтинги


      12 березня 2014 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (код ЄДРПОУ 38514375) за національною шкалою на рівні uaBBB. Банк з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Також Агентство підтверджує короткостроковий кредитний рейтинг Банку за національною шкалою на рівні uaК3 та рейтинг депозитів ПАТ «БАНК« ЮНІСОН »на рівні ua3. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами роботи Банку за 2013 рік.

      Ключові балансові показники діяльності ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» продовжують демонструвати інтенсивні темпи його розвитку. В четвертому кварталі поточного року Банк істотно збільшив ресурсну базу і портфель активів. Банк успішно нарощує дохідну базу і завершив 2013 рік з прибутком. В 2014 рік ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» увійшов в стані формування ресурсної бази та структури активів. Ключовим плюсом є той факт, що Банк ще не встиг прийняти на себе значні кредитні ризики і позбутися від великого запасу ліквідності, увійшовши в такому стані в зону політичної турбулентності і відтоку вкладів.

 

     17 лютого 2014 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (код ЄДРПОУ 38514375) кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBBB. Банк з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Також Агентство підтверджує короткостроковий кредитний рейтинг Банку за національною шкалою на рівні uaК3 та рейтинг депозитів ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» на рівні ua3.

     Рейтинги оновлювалися, виходячи з результатів аналізу підсумків роботи Банку за період з 01.04.2013 по 01.01.2014, які вказують на той факт, що ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» знаходиться в процесі формування власної ресурсної бази.

     РА «Стандарт-Рейтинг» - створено в жовтні 2010 року в Україні як дочірня структура британської рейтингової компанії GPRC «StandardRating».